Όταν η πτέρυγα έχει παραλληλόγραμμο σχήμα όπως π.χ. στα εκπαιδευτικά, τότε το κέντρο βάρους είναι εύκολο να βρεθεί. Βρίσκεται συνήθως στο μέγιστο πάχος της αεροτομής δηλαδή στο 25% με 33% της χορδής . Αν όμως το σχήμα της πτέρυγας είναι οποιοδήποτε άλλο εκτός του απλού παραλληλογράμμου τότε τα πράγματα περιπλέκονται . Γι’ αυτό προτείνουμε τον ακόλουθο  απλό τρόπο:tec_cent_grav1

Ας πάρουμε για παράδειγμα την πτέρυγα του σχήματος.


 Σχεδιάζουμε την μισή πτέρυγα υπό κλίμακα σε ένα χαρτί ή  σε πραγματικό μέγεθος σε πάγκο ή ακόμα και στο πάτωμα με κιμωλία

tec_cent_grav2

Ονομάζουμε Α την ρίζα της πτέρυγας (root chord) και Β το ακροπτερύγιο (tip chord).

Σχεδιάζουμε την Α κατ επέκταση της Β και από τις δυο μεριές όπως στο σχήμα.

 tec_cent_grav3

Κάνουμε το ίδιο και με την Β, δηλαδή σχεδιάζουμε την Β κατ  επέκταση της Α και από της δυο μεριές όπως στο σχήμα.

 tec_cent_grav4

Τώρα σχεδιάζουμε  τις 2 διαγώνιες


 tec_cent_grav5

Εκεί που τέμνονται οι διαγώνιοι , σχεδιάζουμε μια γραμμή που την ονομάζουμε Γ και προσέχουμε να είναι παράλληλη με την Α.

 tec_cent_grav6

Μετράμε την Γ και βρίσκουμε το 1/4  (25%) του μήκου της. Από το σημείο αυτό τραβάμε μία γραμμή την Δ, κάθετη στην Α. Στο σημείο που τέμνονται οι Α, Δ βρίσκεται το κέντρο βάρους.

 


Προσεχώς θα ολοκληρώσουμε τη μέθοδο προσθέτοντας τον τρόπο εύρεσης κέντρου βάρους και για τα διπλάνα.


Παράσχος & Βασιλης  Δεμίρης