Σύνδεση ενός SERVO με δυο ELEVATOR

constr_servo1


Μια απλή ιδέα σύνδεσης ενός SERVO με δύο ELEVATOR ή ενός SERVO με FLAPSχρησιμοποιώντας μια ηλεκτρολογική κλέμμα .Υπάρχει το πλεονέκτημα της εύκολης ρύθμισης όλων των μερών.Επισκευή τρύπιας δεξαμενής καυσίμου

Υπάρχει η εντύπωση ότι η δεξαμενή καυσίμου όταν τρυπήσει δεν μπορεί να κολληθεί. Όμως μπορεί να κολληθεί χρησιμοποιώντας θερμοκόλλα, αρκεί το πιστόλι να είναι αρκετά θερμό, να βάλουμε μια σταγόνα κόλλα μέσα στην τρύπα και περισσότερη κόλλα απ’ έξω.


constr_tank11

Με μαρκαδόρο είναι σημαδεμένη η τρύπαconstr_tank3

Με πολύ ζεστό το πιστόλι της θερμοκόλλας, βάζουμε κόλλα στην  τρύπα και περισσότερη μετά απ έξω. Το πλαστικό του τεπόζιτου λυώνει και γίνεται ένα σώμα με την θερμοκόλλα.constr_tank2

Το τεπόζιτο είναι έτοιμο, κολλημένο.

Παράσχος &  Βασίλης