Όπως είχαμε υποσχεθεί ολοκληρώνουμε τη μέθοδο προσθέτοντας τον τρόπο εύρεσης κέντρου βάρους και για τα διπλάνα.

Η ακολουθία των κινήσεων που πρέπει να γίνουν είναι η ίδια με των μονοπλάνων (βλέπε άρθρο προηγούμενου μήνα).
diplana1

Κέντρο βάρους για ίσιες πτέρυγες (χωρίς κλίση). Στο σχήμα φαίνεται η κάτοψη των πτερύγων -όπως φαίνονται από επάνω.diplana2

Κέντρο βάρους για πτέρυγες με κλίση. Στο σχήμα φαίνεται πάλι η κάτοψη των πτερύγων.Παράσχος  & βασιλης Δεμίρης .