Πως κάνουμε με ακρίβεια την τρύπα της κυλινδροκεφαλής στο COWLcowl1a

cowl2a

Τοποθετούμε την μηχανή στη βάση της χωρίς το cowl . Διαμορφώνουμε ένα σύρμα στη διάμετρο του κυλίνδρουcowl3a

cowl4a1

Στερεώνουμε με ταινία το σύρμα στο σημείο που πρέπει να γίνει η τρύπαcowl5a

Αφαιρούμε την μηχανή από την βάση της. Bάζουμε το cowl στη θέση του και σημαδεύουμε με ένα μολύβιcowl6a

Ανοίγουμε την τρύπαcowl7a

Τοποθετούμε την μηχανή και βάζουμε το cowl το οποίο θα έρθει με την τρύπα στη σωστή θέση.Παράσχος  &  Βασίλης  ΔεμίρηςΤο «tip» του μήνα:

Μην σας πιάνει πανικός αν χυθούν οι βίδες!

magn1a

Μην σας πιάνει πανικός αν χυθούν οι βίδες. Με τον παρακάτω τρόπο μαζεύονται όλες εύκολα  μέσα στο σακούλι τους.magn2

Βάζουμε έναν μαγνήτη μέσα στη σακούλαmagn3a

Πλησιάζουμε το μαγνήτη κοντά στις βίδες που κολλάνε στην έξω μεριά της σακούλας.magn4a

Γυρίζουμε τη σακούλα το μέσα-έξωmagn5a

Και ο μαγνήτης βρίσκεται εξω από τη σακούλα και οι βίδες μέσα
Παρασχος  &Βασιλης  Δεμιρης!