Πάτος  ατράκτου

 

 

Βάζουμε ένα κομμάτι μπαλσα 3μμ στο

κάτω μέρος της ατράκτου …..

 

….και το κολλάμε γύρω-γύρω με κυανοακρηλικη κόλα

 

 

Κόβουμε ότι περισσεύει και……..

 

 

….λειαίνουμε…

 

…με γυαλόχαρτο…..

 

Ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα

 

Κόβουμε στης κατάλληλες διαστάσεις ένα

κομμάτι αεροπορικό κοντραπλακέ 2μμ….

 ,,,Και το κολλάμε με εποξη εσωτερικά στον πάτο

για ενίσχυση , στο σημείο που θα στερεώσουμε

τα σκέλη.

Τελος από ένα κοντραπλακέ 3μμ κόβουμε ένα κομμάτι

και κάνουμε τα ανάλογα ανοίγματα για τα Σέρβο

και το κολλάμε στη θέση όπως στη φωτογραφία

 

 

Παράσχος & Βασίλης  Δεμίρης