Κατασκευή μοντέλλου από την αρχή

Κατασκευή ατράκτου !

Αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πτέρυγας  συνεχίζουμε με την κατασκευή της ατράκτου .

Το συνολικό μήκος της ατράκτου πρέπει να γίνει 70 % του εκπετάσματος της πτέρυγας. Δηλαδή αφού η πτέρυγα είναι 140 cm η άτρακτος πρέπει να γίνει 98 cm .

Το φάρδος της ατράκτου στο φαρδύτερο σημείο της δηλαδή κάτω από την πτέρυγα πρέπει να είναι 8 % του μήκους της ατράκτου δηλαδή 8 cm περίπου..

Το ύψος της ατράκτου ποικίλει ανάλογα με το σχέδιο του αεροπλάνου . Αν δεν θέλουμε καμπίνα με παράθυρα τότε θα το κάνουμε 10% του μήκους δηλαδή 10 cm περίπου .

Η θέση της πτέρυγας πάνω στην άτρακτο την βρίσκουμε  με τον εξής απλό υπολογισμό: Το μήκος από το χείλος προσβολής της  πτέρυγας έως και την έλικα   πρέπει να είναι 15 % του εκπετάσματος της πτέρυγας.

Στη συνέχεια βρίσκουμε τη θέση του πίσω οριζοντίου σταθερού ( stabilizer) που υπολογίζεται ως εξής:

Το μήκος από το χείλος εκφυγής της πτέρυγας έως το χείλος προσβολής του πίσω οριζοντίου σταθερού πρέπει να είναι 25% του εκπετάσματος της πτέρυγας.

Οι  κανόνες αυτοί καθώς και άλλοι ακόμα  που θα πούμε στην συνέχεια, πρέπει να τηρηθούν με λίγη  προσοχή ώστε να έχουμε  ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα ,διότι όλες οι διαστάσεις του αεροπλάνου  σχετίζονται μεταξύ τους.

Με αυτά τα δεδομένα σχεδιάζουμε το σώμα δίνοντας ένα κλασικό σχήμα

a1

Και κόβουμε 2 κομμάτια από BALSA 3mm


a3a4a6

Από λεπτό αεροπορικό κόντρα πλακέ 1 mm κόβουμε 2 κομμάτια όπως στο σχήμα για να τα κολλήσουμε εσωτερικά για ενίσχυση, με epoxy ή atlacol ξύλου


a7a8a9a10

Κόβουμε  4 κομμάτια μπάλσα των3mm στις διαστάσεις που απαιτούνται και τα κολλάμε ανα δύο μεταξύ τους προσέχοντας τα «νερά»  της μπάλσας να πάνε σταυρωτά.  Από το εσωτερικό τους αφαιρούμε ένα κομμάτι


a111a12

Τα κολλάμε με epoxy κάτω από το χείλος προσβολής και εκφυγής και αρχίζουμε την συναρμολόγηση της ατράκτου


a13

Κόβουμε ένα σκληρό κομμάτι κόντρα πλακέ για firewall που θα βιδωθεί ο κινητήρας και το κολλάμε στη θέση του χρησιμοποιώντας σαν μέτρο την βάση και τον ίδιο τον κινητήρα μας.

Παραςχος & Βασιλης  Δεμιρης