Κατασκευή μοντέλου από την αρχή – 2ο μέρος

                         Η αεροτομή έχει τα εξής μεγέθη:

    1) την χορδή που είναι το μήκος της αεροτομής

    2) το μέγιστο πάχος που είναι το παχύτερο σημείο της αεροτομής και βρίσκεται συνήθως στο 1/3 της χορδής

    3) και το σχετικό πάχος .


                             Σχετικό  πάχος

 Το σχετικό πάχος είναι πολύ βασικό μέγεθος. Είναι ένας καθαρός αριθμός επί τοις εκατό. Κυμαίνεται για όλους τους τύπους αεροπλάνων από 11% έως 18% και βγαίνει από τον απλό τύπο :

                          Σχετικό πάχος % = ( μέγιστο πάχος x 100 ) / χορδή                             (σχεση 2)

      Με   11% έχουμε την μικρότερη άντωση αλλά την μέγιστη ταχύτητα.

     Ενώ με 18% έχουμε την μεγαλύτερη άντωση αλλά την μικρότερη ταχύτηταΕμείς θέλαμε το εκπαιδευτικό αεροπλάνο μας να πετάει με την μικρότερη δυνατή ταχύτητα γιατί ο σκοπός μας ήταν να περάσουμε αργά και σταθερά κάτω από την κορδέλα στους αγώνες LIMBO . Γι ’αυτό διαλέξαμε  προς το μέγιστο σχετικό πάχος  στο 17% .                                  Από τα 3 μεγέθη της αεροτομής έχουμε :

                                   1) την χορδή που είναι 22cm ,

                                   2)  το σχετικό πάχος 17%

                                   3) μας λείπει το μέγιστο πάχος

                   Για να το βρουμε μετατρέπουμε την σχέση (2) και έχουμε


                             Μέγιστο  πάχος

               Mέγιστο πάχος =  ( σχετικό πάχος x χορδή )/100= (17cm x22cm/100=3.74cm


                              Μέγιστο πάχος =3,74cm


   Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε τώρα να σχεδιάσουμε την αεροτομή μας.


sxhma9teliko4
sxhma1teliko4

Πάνω σε ένα χαρτόνι διαστάσεων 30 cm x 20cm σχεδιάζουμε την χορδή Α Γ= 22cm και φέρνουμε 2 κάθετεςsxhma2teliko3

Κατόπιν  βρίσκουμε το 1/3 της χορδής =  22 : 3  = 7,3 το ονομάζουμε  σημείο Β και φέρνουμε μια κάθετηsxhma3teliko2

Πάνω στην κάθετη σημειώνουμε με Δ το ύψος τουμέγιστου πάχους ΒΔ = 3,7cmsxhma4teliko1

Πάνω στην κάθετη που βρίσκεται στο σημείο Α , σημειώνουμε το χείλος προσβολής Ε το οποίο είναι το1/4 του μέγιστου πάχους = 3.7 / 4 = 0.9 cmsxhma5teliko1

Τώρα διαιρούμε την χορδή σε 6 μέρη, 22 / 6 = 3.66cmΕφαρμόζουμε πάλι την σχέση 2 του μέγιστου πάχους για όλες τις καθέτους μία μια με την χορδή που αντιστοιχεί στην κάθε μία.

Έτσι  για την κάθετο Η το τμήμα της χορδής που της αντιστοιχεί είναι τα 7/8 της χορδής Δηλαδή 22 x 7/8 = 19.2 cm

Αντικαθιστώντας στην σχέση  έχουμε: Ύψος Η = (σχετικό πάχος x 7/8  χορδής) / 100   =

Ύψος Η = (17 x 19,2) / 100   = 3.27 cm

Για την κάθετο Θ το τμήμα της χορδής που της αντιστοιχεί είναι τα 2/3 της χορδής .

Δηλαδή 22 x  2/3 = 14.6 cm

Αντικαθιστώντας στην σχέση έχουμε

Ύψος Θ = (σχετικό πάχος x 2/3 χορδής) / 100 =  (17×14.6) / 100 = 2.48 cm

Για την κάθετο I το τμήμα της χορδής που της αντιστοιχεί είναι τα 1/3 της χορδής

Δηλαδή 22 x 1/3 = 7.3 cm

Αντικαθιστώντας στην σχέση έχουμε

Ύψος Ι =(σχετικό πάχος x 1/3 χορδής) / 100 = (17×7.3) / 100 = 1.24 cm


sxhma6teliko3

Το ύψος της Ζ είναι ίσο με το ύψος της Η = 3,27 cmsxhma7teliko3sxhma8teliko-copy4

Τώρα ενώνουμε τα σημεία με καμπύλη γραμμή , φθίνοντας ομαλά.


Θα μπορούσαμε να είχαμε πολλά περισσότερα σημεία για μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά και αυτά μας αρκούν

Το μοντέλο αυτό σχεδίασης ισχύει μόνο για την standart επίπεδη αεροτομή

Για κάθε άλλη παραλλαγή ισχύον άλλοι κανόνες

Ακόμα αν δεν θέλουμε να μπούμε στην διαδικασία υπολογισμού αεροτομής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  οποιαδήποτε έτοιμη αεροτομή  από το ModelCAD


sxhma10teliko4

Κόβουμε την αεροτομή με ένα ψαλίδιsxhma11teliko1

Βάζουμε το πατρόν της αεροτομής πάνω σε ένα φύλλο μπάλσα 3mm και την σχεδιάζουμε 16 φορές ,sxhma12teliko1


Σχεδιάζουμε ακόμα 4 αεροτομές σε μπάλσα 5mm για τα ακροπτερύγια και την ρίζα του φτερούsxhma13telko2sxhma14teliko2

Με ένα κοπίδι κόβουμε τις αεροτομές προσεχτικά πάνω στην γραμμή με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμεsxhma15teliko2

Τις πιάνουμε με έναν σφιγκτήρα όλες μαζί για να τις λειάνουμε.


Παράσχος  & Βασίλης  Δεμίρης�